ร่วมแสดงความคิดเห็น ธัมมะธาตุ 7 ปรากฏการณ์สัมบูรณ์ ของสรรพสิ่ง

บทความ / ตำราวิชาการ :
ทฤษฏีเดียว อธิบาย ทุกสรรพสิ่ง The Theory explain Everything.

ธัมมะธาตุ 7 ปรากฏการณ์สัมบูรณ์ ของสรรพสิ่ง
ความจริงสมมุติ กับ ความจริงปรมัตถ์
The 7-Absolute of Everything

โดย สู่ดิน ชาวหินฟ้า – igoodmedia.net (2018)
Last edit. 20 February 2018

กลับไป [บทนำ] – [บทที่ 1] – [บทที่ 2] – [บทที่ 3] – [บทที่ 4] – [บทที่ 5] – [บทที่ 6] – [แสดงความคิดเห็น]
บทความนี้ ทำหน้าที่เชื่อมองค์ความรู้ระหว่าง วิทยาศาสาตร์ (physical sciences) กับพุทธศาสนา โดยอธิบายถึง คุณสมบัติและอาการ ของสรรพสิ่งในจักรวาล ซึ่งมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน และเสื่อมสลายไปสู่แหล่งเดียวกันอย่างไร.
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา ปัจจัยการเกิด การดำรงอยู่ และการดับสลาย ของสังขารธรรมทั้งหลาย (ปรากฏการณ์ ปรัชญา กาลเวลา สรรพสิ่ง) ซึ่งเป็นต้นกำเนิด ของศาสตร์ทุกแขนง. (2) เพื่อเสนอแนวคิดว่า สิ่งลี้ลับในเอกภพ ที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถค้นพบได้นั้น มีอยู่จริง โดยเทียบกับสิ่งที่ พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ตรัสรู้. (3) เพื่อศึกษาว่า คุณสมบัติและอาการ ของวัตถุธาตุต่างๆ ตลอดจน สิ่งมีชีวิต เข้ากันได้กับ คุณสมบัติและอาการ 7 ประการ ของธัมมะธาตุ หรือไม่ อย่างไร.

คุณสมบัติและอาการ 7 ประการ ของธัมมะธาตุ
(1) มวล–อนุภาค (mass–particle)
(2) แรง–พลังงาน–คลื่น (force–energy–wave)
(3) มิติ–กาลอวกาศ–รูปทรง (dimension–spacetime–form)
(4) อุณหภูมิ (temperature)
(5) วัฏจักร–อนันต์ (cycle–infinity)
(6) นามรูป–วิญญาณ–สังขาร (mind and matter–consciousness–corporeality)
(7) วิมุตติ–นิพพาน (integrity liberation | Nibbana).

ร่วมแสดงความคิดเห็น ที่นี่

ความเห็นล่าสุด อยูล่างสุด

กลับไป [บทนำ] – [บทที่ 1] – [บทที่ 2] – [บทที่ 3] – [บทที่ 4] – [บทที่ 5] – [บทที่ 6] – [แสดงความคิดเห็น]

รูปแบบและพฤติกรรม ที่เปลี่ยนไป ของการสื่อสาร Today and future in communication

บทความ
รูปแบบและพฤติกรรม ที่เปลี่ยนไป ของการสื่อสาร
Today and future in communication

Format and behavior of communication in toady and future

Figure: Old model and new model of The format and behavior of communication on today and future

โดย สู่ดิน ชาวหินฟ้า – igoodmedia.net (2015)
รวมแง่คิด บทความ หนังสือ ร้อยกรอง เพลง ที่ชุมชน คนคิดดี

รูปแบบการสื่อสาร แบบดั้งเดิม ทิศทางของสื่อสาร มาจาก 3-ปัจจัยหลัก คือ audience – media – sender และเกิด 3-พลวัตขึ้น ระหว่างช่วงรอยต่อ คือ channel – analysis – production นำไปสู่ เป้าหมายปลายทาง คือ ผลของการสื่อสาร feedback (รูปซ้าย)

เทคโนโลยีที่สูงกว่า 3G ก่อเกิด ทิศทาง และพฤติกรรม ของการสื่อสาร เปลี่ยนไป คือ audience-sender กลายเป็นปัจจัย รับและส่ง ทั้งในสถานที่และเวลาเดียวกัน เกิดพลวัต คือ การเกาะติด ผลของการสื่อสาร ตลอดเวลา ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ระหว่างรอยต่อ media – channel – production (รูปขวา)

In past, the communication (format, model, behavior) have beginning form the 3-factor: audience, media and sender (plus source). It’s had 3-dynamics between the area of channel, analysis (method), production (process) and result to feedback. (Left pic.)

Today and the future, be under control by high-technology communication, 3G-5G or over. Be the case of formatting model and behavior of communication have change. As audience and sender is the same person for sent and receive message. Time and space (spacetime) is dynamics on the border of media, channel and production media. (Right pic.)

Fascinated story Date: 7 มิถุนายน 2559
อ่านเรื่องดีๆ จาก: เวทีความคิด สาระ + สนุก + สุภาพ + สมานฉันท์

สู้ไม่ได้

ละคร นอกกรอบ เรื่องสั้น สันขวาน
ตอน สู้ไม่ได้

ละคร นอกกรอบ เรื่องสั้น สันขวาน

โดย ดิน หิน ฟ้า, igood media

รวมเรื่องราวดีๆ รอคุณอยู่ ที่ ชุมชน คนคิดดี / บทความ หนังสือ ร้อยกรอง เพลง

ลูกพรรคชาติไทย

โธ่เอ๊ย ไม่ต้องมาคุยเลย ท่านชวนน่ะเรอะ ใครว่าท่านซื่อสัตย์ ไม่จริงหรอก รมต.สมัยรัฐบาลของท่าน ก็ยังถูกสื่อสงสัยเลยว่า ร่ำรวยผิดปกติ เพียงแต่ว่า ปปง. ยังหาหลักฐานไม่ได้เท่านั้นเอง สส.รวย แต่ชาวบ้านจน ดูง่ายๆ จ.ตรังอู้ฟู่จะตาย จังหวัดอื่นดูโซ้มโทรม นี่เหรอ คนดี มันก็แค่สร้างภาพ

ลูกพรรคประชาธิปัตย์

ไม่ต้องมาพูดดีเลย ท่านบรรหารนั่นแหละตัวดี ผันเงินเข้าจังหวัดตัวเอง ถนนหนทางเรียบกริ๊บ แต่จังหวัดอื่น อย่างกะผิวมะกรูด มันเอาเปรียบคนจังหวัดอื่นนี่หว่า แน่จริง ต้องเฉลี่ยภาษีให้เท่าๆ กันทั้งประเทศเซ้

ลูกพรรคเพื่อไทย

เออจริงด้วย พระพยอมยังพูดกระทบกระเทียบเลย ว่าเป็นนายกที่ดีระดับจังหวัด แต่เลวระดับประเทศ เหอ เหอ เหอ สะใจว่ะ นี่ ต้องดูอย่างท่านทักษิณซี้ สินค้าโอท็อป ฝีมือใคร สามสิบบาท รักษาทุกโรค ทุนกู้ยืมเรียน ก็จะใครซะอีกล่ะ ถ้าไม่ใช่ ท่านทักษิณของข้า ยังมีอีกนะ แจกเงินตำบลละล้าน ไม่ว่าจะทัวร์นกขมิ้นที่ไหน ก็ทำให้ชาวบ้าน รวยได้ มีความสุขทุกถ้วนหน้า นี่แหละ นายกเพื่อคนจนตัวจริงละ ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ

ลูกพรรคประชาธิปัตย์ กับ ลูกพรรคชาติไทย กระซิบ กระซาบอะไรกัน ไม่ทราบ ก่อนชวนกันลุกเดินหนีไปช้าๆ ปล่อยให้ลูกพรรคเพื่อไทย ยิ้มกริ่มอยู่คนเดียว

ลูกพรรคประชาธิปัตย์

เป็นนายกเพื่อคนจน แต่โดนข้อหาโกงชาติ หนักกว่า ท่านชวนเสียอีกนิ เป็นนายกคนจน แต่ไม่มีใครว่าโกงชาติ ส่วนท่านบรรหาร ก็แค่ เป็นนายกตัวต่ำเตี้ย แต่ก็มีเมียเป็นดารา อิ อิ อิ อิ.

ลูกพรรคชาติไทย (ขยุ้มคิวขู่)

เฮ้ย จะพูดอะไรระวังปากมั่ง นั่นแค่ข่าวลือโว้ย

Fascinated Post Date: 5 เมษายน 2559
รวมเรื่องราวดีๆ รอคุณอยู่ ที่ ชุมชน คนคิดดี / บทความ หนังสือ ร้อยกรอง เพลง

ร้อยบท แก้วกวี วิถีสุข (๒)

ร้อยกรอง – ร้อยบท แก้วกวี วิถีสุข (๒)

โดย ดิน หิน ฟ้า, igood media.

รวมเรื่องราวดีๆ รอคุณอยู่ที่ ชุมชน คนรักดี
– บทความ หนังสือ ร้อยกรอง กวี เพลง คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี

i-good-media-rip-blade

ยังอยู่ในห้วง ของ ความรัก แต่เป็น ความรัก ในมิติ ที่สูงกว่า ความรัก ของหนุ่มสาว คือ ความรักของ พ่อ แม่ ลูก เรามักจะ ได้ยิน บ่อยๆ เกี่ยวกับ การเทศนา ของพระสงฆ์ เรื่อง ความกตัญญู บุญคุณ ของ พ่อแม่ ก็ดูดีอยู่นะ แต่จะมีใคร คิดต่ออีกว่า ความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่าง แม่ กับ ลูก ของสัตว์ ส่วนใหญ่ จะยาวนาน แค่ลูกของมัน เติบโต จนเลี้ยงตัวเองได้ จากนั้น ความผูกพันธ์ ก็ขาดสูญ นั่นคือ สัตว์ แต่เรา คือ มนุษย์ ย่อม รู้สำนึก ในบุญคุณ ของพ่อแม่ เป็นต้นทุน มากยิ่งกว่า สัตว์ อยู่แล้ว โดยธรรมชาติ ถ้าคน ขาดเรื่อง ความกตัญญู ต่อผู้ให้กำเนิด นั่นเท่ากับ อาศัย ร่างของคน สูบลมหายใจ ไปวันวัน

คนที่มีพ่อแม่ แม้จะแก่ชรา แล้วไม่มีโอกาส ไปเฝ้าดูแล ก็ไม่ใช่ว่า เขาเป็นคน อกตัญญู นั่นเป็นข้อกล่าวหา ที่รุนแรง แต่ ก็มีเหตุผล หลายอย่าง ที่เหตุการณ์เช่นนั้น เกิดขึ้นได้

มาที่จุด เริ่มต้นกันดีกว่า … ความผูกพันธ์ เป็น พันธกิจ ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ดูมีความลึกซึ้ง เป็นเหตุ เป็นผล ซึ่งนี่ ก็เป็นเหตุ ให้สถาบัน ครอบครัว อยู่ได้ และ ยั่งยืน เพราะ คำว่า “ครอบครัว” มันประกอบกัน เป็น “องค์ประกอบ” ที่ขาดปัจจัยใด ปัจจัยหนึ่ง ไม่ได้ ยิ่งในยุค ที่เรียกว่า “สังคม ก้มหน้า ค้นหา ไอโฟน” ถ้าเปรียบ ครอบครัว เหมือน รถคันหนึ่ง … อาการ ก้มหน้า มันเป็นเพียง ภาวะหนึ่ง ของรถ ซึ่งยังไม่ถูก สตาร์ทเครื่องยนต์

ลูก คือ คันเร่ง
ภรรยา คือ พวงมาลัย
ตัวเรา คือ ล้อรถ
แม่ยาย คือ น้ำมัน

เมื่อปัจจัย ทั้งสี่ข้อ เริ่มสตาร์ท อาการ “ก้มหน้า” ก็จะหายไป ทันที … ยกเหตุผล เปรียบเทียบ แบบนี้ พอรับได้ไหม? คราวนี้ มาดู อาการ ข้างเคียง ของลูกชาย ที่เกิดจาก อิทธิพล ของ สังคม ก้มหน้า ค้นหา ไอโฟน

ตกเย็นวันหนึ่ง พ่อกลับจาก ทำงาน ไม่พบลูกชาย พบแต่ ข้อความ โย้ๆ เย้ๆ ของเด็กประถม ติดไว้ บนบานประตู … “ผม และ เพื่อนอีก 3 คน ต้องออกไป ตามล่า ปีศาจ เพื่อกู้โลก … ขอบคุณ ที่เลี้ยงผม มาตลอด ผมจะลีบกลับ คุณพ่อ คุณแม่ อย่าออกมา นอกบ้าน นะครัช … มอนสเตอร์ มันเยอะ”

อ่านจบ ก็มีเสียง โทรศัพท์ จากใครคนหนึ่ง ผู้เป็นพ่อ รับสาย คุยกัน อยู่นาน แต่ฟังไม่ชัด มาจับ คำความ ได้ในตอนท้ายว่า … “น้า ต้องออกไปตามล่าเค้า แล้วละ เพราะน้องเค้า ลูกของน้าน่ะ ยังไม่ได้จ่าย ค่าอะไร อีกจิปาถะ ที่โหลดเกม ไปเล่นน่ะ ค้างมา หลายงวดแล้วนะ ผมว่านะ ลูกของน้าน่ะ เป็นมอนเตอร์ ไปแล้วววว! อิ อิ อิ”

ที่จริง เกม ดีดี ที่เหมาะกับ พวกเด็กๆ ก็มีเยอะ แต่ผู้ใหญ่ ปล่อยให้ พวกเขา เลือกเอง ตามใจชอบ มันก็ เข้าทาง พวกปีศาจ เอาเป็นว่า คุณพ่อ คุณแม่ ต้องค้นหา เกมลับลับ กันสักหน่อย ฟังไม่ผิดหรอก ลับ คำนี้ ไม่ใช่ ลึกลับ แต่เป็น เกม ที่มีคุณสมบัติ เหมือน ศูนย์รับคม อุปกรณ์ เครื่องมือ แต่แทนที่ จะเป็น อุปกรณ์ ก็เปลี่ยนเป็น สมอง ของลูกๆ

ลับใบมีด ให้ คมบาง
ลับท่าทาง ให้ คมสัน
ลับสมอง ให้ แหลมคม
ลับความคิด ให้ คมเข้ม
ลับปัญญา ให้ คมกริบ
ลับวาจา ให้ คมคาย
ลับหัวใจ ให้ คมกล้า
ลับดวงตา ให้ คมขำ
ลับข้อความ ให้ คมคิด
(๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗)

อีกไม่นาน หากพวกเขา ตั้งตัวติด ก็จะเป็นคน “คม” ไม่ใช่คม แบบคน มีเล่ห์เหลี่ยม คบไม่ได้ หรอกนะ แต่เป็น คนที่มี

“ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา”

“ปากเป็นเอก” เฉกเช่น กวีวาท
พูดเป็นศาสตร์ สร้างมิตร พินิศหมาย
พูดเป็นศิลป์ รินหลั่ง เข้าข้างใน
ถึงจิตใจ ใคร่น้อม ยอมจำนน

“เลขเป็นโท” โบราณว่า เหนือกว่าผู้
คำนวณสู้ รู้ควร คำนึงผล
ลงลายลักษณ์ อักษร เป็นกลอนกล
ให้ฝูงชน ยลสดับ เห็นกับตา

ให้ “หนังสือ เป็นตรี” คอยชี้ทาง
แสงสว่าง ส่องวิถี ที่สรรหา
โลกออนไลน์ ไซเบอร์ ที่เจอมา
เป็นมนตรา คว้าเอาไว้ เลือกใช้มัน

ก็ “ชั่วดี เป็นตรา” ทาบทาไว้
เป็นข้อใหญ่ ใคร่คิด ลิขิตสวรรค์
กรรมชั่วมี กรรมดีเห็น เป็นเผ่าพันธุ์
เกิด-ดับขันธ์ นั่นคือตรา ติดตัวไป.

(๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗)

Fascinated Poetry Date: 22 มีนาคม 2559.
รวมเรื่องราวดีๆ รอคุณอยู่ ที่ ชุมชน คนคิดดี / บทความ หนังสือ ร้อยกรอง เพลง

ร้อยบท แก้วกวี วิถีสุข (๑)

ร้อยกรอง – ร้อยบท แก้วกวี วิถีสุข (๑)

โดย ดิน หิน ฟ้า, igood media.
อ่านเรื่องดีๆ จาก เวทีความคิด สาระ + สนุก + สุภาพ + สมานฉันท์

i-good-media-heart

สุข กับ ทุกข์ เป็นสิ่งที่คู่ควร ถ้าไม่มี ทุกข์ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า สุข เป็นอย่างไร ควรพูดว่า ความทุกข์ คือ ที่มาของ ความสุข มากกว่า แต่ ถ้าหลงใหล
ความสุข มากเกินไป ความทุกข์ ก็จะมาเยือน ในไม่ช้า เพราะมันเป็น สัจธรรม ให้มนุษย์ ผู้มีปัญญา ได้ศึกษา เรียนรู้ ส่วนผู้โง่เขลา มักจะมองไม่เห็น
ความทุกข์ แน่นอน พวกเขามักจะ ชื่นชม หลงใหล ความสุข และนั่นแหละ คือ ต้นเหตุ ปัญหา ของคนผู้โง่เขลา และตกอยู่ใน วังวนของ ความทุกข์

สัตว์ มีความทุกข์ อยู่กับ ปัจจัย การดำรงชีพ เพียงอย่างเดียว แต่ มนุษย์ มีความทุกข์ อยู่กับ ปัจจัย การดำรงกิเลส ที่หลากหลาย มนุษย์ จึงมีการ พอก
พูน ความทุกข์ ที่ซับซ้อน ลึกลับ พันพัว ยุ่งเหยิง

อยากให้ลืม แต่กลับ จำ คือ ความรัก
อยากให้จำ แต่กลับ ลืม คือ ความหลง
อยากให้ปลง แต่กลับ ปลื้ม คือ ความลวง
อยากให้รุ่ง แต่กลับ โรย คือ เรือนร่าง
อยากไกลห่าง แต่กลับ ใกล้ คือ ชรา
อยากให้ช้า แต่กลับ เร็ว คือ ใจเรา (ใจฟุ้งซ่าน).
(๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗)

มนุษย์ รู้สึก ทุกข์ เพราะ ความรัก เป็นต้นเหตุ ก็มากมาย หลายเรื่อง และต่างก็ มองไม่เห็น ว่า ความรัก คือ ต้นเหตุ แท้ๆ ของ ความทุกข์ จึงสร้าง วา
ทะกรรม ที่สวนทาง กับ คำสอน ทางศาสนา เป็นต้นว่า “รักอย่างไร ไม่ให้ ทุกข์?” ฟังแล้ว ดูเก๋ดี ชวนจิตเสน่หา (fascinating)

เมื่อ หัวใจ มีรัก ก็มัก สุข
เมื่อ ผิดหวัง ในรัก ก็มัก ทุกข์

แต่จะมีใคร สักกี่คน ที่รู้แก่นแท้ ของสิ่ง ที่เรียกว่า สุข กับ ทุกข์ คืออะไร คำตอบ ก็คือ ท้ั้ง สุข ทุกข์ มันก็เป็นแค่ อารมณ์ ไม่มีตัวตน สักหน่อย นั่นเป็น
เหตุผล สำหรับ ความรัก ในมิติเตี้ยๆ ตื้นๆ ซึ่งมี ประโยชน์ น้อย แค่ระดับ คนรักกัน ระหว่าง ชายหญิง อย่างมาก ก็ระดับ เพื่อน สหาย แต่ ในความรัก
มิติที่สูง ระดับ รักชาติ รักแผ่นดิน จะไม่เรียกว่า “อารมณ์” แต่ จะเรียกว่า “อุดมการณ์” ซึ่งสูงส่งกว่ามาก

ไม่เปลี่ยนใจ รักใคร กว่าในหลวง
ห่วงแสนห่วง วรกาย เมื่อปลายขันธ์
ยามผ่อนพัก มิพักถาม ถึงทุกวัน
“ประชาชน ของฉัน สุขอยู่ฤา”
(๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ความรัก ของ พระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อ พสกนิกร คนไทย ทั้งประเทศ มิได้แบ่งแยก กลุ่ม ภาค เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ การศึกษา เพศ อายุ แต่ ความรัก
ของพระเจ้าอยู่หัว มีให้แก่ ทุกๆ คน ที่อาศัย อยู่บน ผืนแผ่นดินไทย จนทำให้ คนบางกลุ่ม มองไม่เห็น คุณค่า เลยกลายเป็น หรือ ปล่อยให้เป็น สถานที่
สะสม ส้องสุม คนร้าย ทั้งที่เป็น คนไทย ด้วยกันเอง (เจ้าพ่อ อิทธิพล) และ คนต่างชาติ (ก่อการร้าย)

อย่างไรเสีย ประเทศไทย ก็ยังมี สิ่งงดงาม และ อุดมสมบูรณ์ มากกว่า หลายประเทศ แม้จะถูก ลงโทษ จะพระเจ้า (ธรรมชาติ) ให้คนไทย ต้องพบเจอกับ
ภัยแล้งบ้าง ภัยหนาวบ้าง ภัยน้ำท่วม (อุทกภัย) แต่ ก็เป็นเพียง บทสั่งสอน ของพระเจ้า เท่านั้น พระเจ้า (ของทุกศาสนา ที่คนไทย นับถือ) ต่างก็ คิด
เหมือนกันว่า นี่แค่ “สั่งสอน” ไม่รู้ว่า คนไทย จะหลาบจำ กันได้มากน้อย แค่ไหน ก็ยังดู สนุกสนาน เริ่งร่า ทุกฤดูกาล ไม่เลือกเวลา แม้ว่า ฤดูน้ำน้อย
ก็ยังจะเล่น สงกรานต์กัน อย่างไม่สำนึก ต่อบุญคุณ ของ แม่คงคา แต่ เอาเถอะ ก็จะสนุกซะอย่าง ใครจะทำไม จะทุกข์ อย่างไร คนไทย ของ “สวย” และ
“สนุก” ไว้ก่อน

สวยด้วยแสง แรงพลุ ปุโป้งป้าง
แม้อยู่ห่าง กลางหาว พร่างพราวสี
เสียงปลุกเร้า ยาวทะลุ หลายนาที
เต้นถี่ถี่ ที่ใจ ใคร่ติดตาม

ก่อน จะอำลา ขอเป็นกำลังใจ คนไทย ทุกผู้ ทุกคน ให้มีจิตใจ กล้าหาญ ด้วยบทส่งท้าย ว่า …

กล้า ชนะ ชั่ว – กลัว แพ้ ดี

กล้า หรือ กลัว อยู่ที่ หัวใจ
ชนะ หรือ แพ้ อยู่ที่ สมอง
ชั่ว หรือ ดี อยู่ที่ ปัญญา
(๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗)

Fascinated poetry Date: 20 มีนาคม 2559

รวมเรื่องราวดีๆ รอคุณอยู่ ที่ ชุมชน คนคิดดี / บทความ หนังสือ ร้อยกรอง กวี เพลง คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี

อยากได้ คำตอบ อย่างไร ขึ้นอยู่กับว่า ถามใคร

บทความ
อยากได้ คำตอบ อย่างไร ขึ้นอยู่กับว่า ถามใคร

i-good-media-6464

โดย สู่ดิน ชาวหินฟ้า, igood media.
รวมเรื่องราวดีๆ รอคุณอยู่ ที่
ชุมชน คนรักดี / บทความ หนังสือ ร้อยกรอง กวี เพลง คำคม คำคิด แง่คิด ชีวิตดี

  • ถ้าต้องการหารายได้ จากบุหรี่ เหล้า แล้วไปถาม นักดื่ม นักสูบ ควรขึ้นราคา ขึ้นภาษี บุหรี่ เหล้า หรือไม่?
  • ถ้าต้องการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติ แล้วไปถาม นักท่องป่า หรือ พรานล่าเนื้อ ควรปิดป่าหรือไม่ เพื่อให้มันฟื้นฟู?
  • ถ้าต้องการลดปัญหาจราจร ในกรุงเทพมหานคร แล้วไปถาม คนที่มีเงินและมีกำลังซื้อรถ เห็นด้วยกับการขึ้นภาษีรถยนต์ส่วนตัว หรือไม่?
  • คุณพ่อมีลูกสาว อยู่ชั้นมัธยม ขออนุญาตไปนอนที่บ้านแฟน คุณพ่อจะอนุญาตหรือไม่?

หลายคน คงเดาคำตอบได้ว่า มันจะมีทิศทางไปอย่างใด บางคำถาม บางปัญหา ก็ไม่ควรรอคำตอบ หรือไม่ต้องการคำตอบ และไม่ควรถามด้วยซ้ำไป กรณี การสนับสนุน ให้สร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง ถ้าไปถาม คนอยากเที่ยว เขาก็ย่อมเห็นด้วย มากกว่าแน่นอน

การเปิดทางให้ภาคธุรกิจ มากกว่า ภาคประชาสังคม มักจะทำให้คนไทยอ่อนแอในระยะยาว เพราะพฤติกรรม ของภาคธุรกิจ มักไปเบียดเบียนกับภาคสังคมมากกว่า. “กำไร” มักสวนทางกับ “น้ำใจ” ปัญหาสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม บางประเด็น ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปแก้ไข อ้างว่าควรทำประชามติก่อน ผู้นำที่มีความกล้าหาญน้อย ก็จะไม่กล้าตัดสินใจ ประชาชนระดับล่าง กลายเป็นเครื่องมือของภาคธุรกิจ

อย่าเอา เรทติ้ง หรือ ความเห็นส่วนใหญ่ ไปตัดสินว่า “ควร” หรือ “ไม่ควร” กับ 4 เรื่องต่อไปนี้

(1) ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และ สาธารณะ
(2) การบังคับให้เลือก ศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง
(3) การช่วยชีวิตคน อย่างรีบด่วน
(4) การปฏิรูปประเทศ

สิ่งแวดล้อม และ สาธารณะ เป็นทุนทางสังคม
ทุนทางสังคม คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากองค์รวมของสังคม
เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ตามธรรมชาติ
เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วย น้ำมือมนุษย์
เป็นสิ่งที่ใครใคร ก็หยิบฉวยเอามาใช้ได้ทั่วไป
เป็นสิ่งที่เกื้อกูลมนุษยชาติ ให้มีความเป็นอยู่อย่างผาสุก
เป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล เทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ได้
เป็นสิ่งที่อ่อนไหว ต่อการทำลายล้าง และ เมื่อถูกทำลายแล้ว ย่อมหมดไป
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางนามธรรมสูง สร้างยาก และใช้เวลายาวนาน ในการฟื้นฟู

เสรีภาพ การนับถือ ศาสนา เป็นสิทธิ และ เสรีภาพ ส่วนบุคคล และเป็น สิทธิมนุษยชน เพราะ “ศาสนา” คือ การสร้าง ความมั่นคง และความผาสุก ให้แก่มนุษยชาติ ศาสนาทุกศาสนา ย่อมสอนให้คน เป็นคนดี ศาสนา ไม่ใช่เป็นของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือ กลุ่มคนใด กลุ่มคนหนึ่ง แต่เป็นสิ่งสูงสุด ที่ทุกคน ไม่อาจเอาเป็นเจ้าของได้ ตรงกันข้าม คนทุกคนต่างหาก ที่เป็นทรัพย์สมบัติของ ศาสนา. “พระเจ้า” และ “กฏแห่งกรรม” เป็นนายเหนือคนทุกคน และเป็นผู้ชี้ชะตา ให้แก่ สิ่งมีชีวิต ทุกหน่วย ที่เกิดมา บนโลก

การแต่งตั้งผู้นำสูงสุดของศาสนา ก็เช่นกัน หากกระทบกระเทือนต่อ ความบริสุทธิ์ของ พระธรรมวินัย ก็ควรยุติไว้ก่อน เพราะ พระธรรมวินัย เป็นแก่นแท้ของศาสนา ย่อมเป็นสิ่งสูงกว่า ตำแหน่งซึ่งเป็นแค่สัญลักษณ์ และเปลือกนอก

การช่วยชีวิตคน ต้องทำอย่างรีบด่วน (รวมทั้ง ชีวิตสัตว์) แม้บุคคลผู้นั้น จะเป็นคนไม่ดี กฎหมาย บัญญัติไว้ว่า บุคคลที่ สามารถช่วยผู้อื่นได้ แต่ไม่ช่วย ปล่อยให้เขาตาย ก็เข้าข่าย ฆ่าคนตายได้เหมือนกัน ดังนั้น การช่วยชีวิตคนเฉพาะหน้า ต้องรีบทำก่อน ไม่ต้องถาม ไม่ต้องรอฟังความเห็นของใครทั้งสิ้น แม้เขาจะเป็นคนร้าย ก็ต้องช่วยรักษาชีวิตไว้ก่อน ค่อยเอาไปลงโทษภายหลัง

การปฏิรูปประเทศก็เช่นกัน ไม่ต้องรอถามประชาชน ไม่ต้องรอทำประชามติ ว่าควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร และจะทำเมื่อใด การสร้างยุทธศาสตร์ 20 ปี นั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว รัฐบาลต้องรีบทำ และยกระดับความสำคัญให้เท่ากับกฎหมาย ไม่ใช่แค่ นโยบาย เหมือนกันการซ่อมแซมบ้าน พ่อ แม่ ลูก ต้องช่วยกัน อะไรทำได้ก่อน ก็ทำก่อน

เพราะ (1) สิ่งแวดล้อม และ สาธารณะ (2) ศาสนา (3) ชีวิตคน และ (4) การปฏิรูปประเทศ สี่เรื่องนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทุกลำดับเสมอกัน เพราะ มันคือความมั่นคง ของมนุษยชาติ ถ้าปล่อยให้มีการละเมิด เกิดความเสียหาย ความตาย และ หายนะ ก็จะคืบคลานเข้ามาหา “ทุกคน” สี่เรื่องดังกล่าว ไม่ต้องถามว่า ควร ทำ หรือ ไม่ควรทำ แต่ต้องรีบทำ คือ การปกป้อง และ การเสริมสร้าง ต้องทำทันที และทำตลอดเวลา เพื่ออย่างน้อย ก็เป็นสร้าง “สมดุล” ระหว่าง คน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม “ทำลาย” กับ “กลุ่มสรรสร้าง”

โลกนี้ ยังพอดำรงสภาพอยู่ได้ ถ้ายังมีคน กลุ่มสรรสร้าง* แม้จะมีปริมาณน้อยกว่า ก็ยังดีกว่า ไม่มีคนกลุ่มนี้อยู่เลย
โลกนี้ จะดำรงอยู่ได้อย่างผาสุก ถ้ามีคนกลุ่มสรรสร้าง ในปริมาณมากกว่า ยิ่งมากกว่าเท่าใด ความผาสุก ก็จะยั่งยืน มากเท่านั้น
โลกนี้ จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้นาน ถ้าให้สิทธิ ให้อำนาจ ให้อิทธิพล แก่คน “กลุ่มสร้างสรรค์” มากเกินไป และละเลยต่อคน “กลุ่มสรรสร้าง” แม้จะมีปริมาณ น้อยกว่า (แต่มี “คุณภาพ” มากกว่า)

*สรรสร้าง (creative) ต่างจาก สร้างสรรค์ (creation) คำว่า สร้างสรรค์ คือ การสร้างผลิตผลที่เป็นวัตถุ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนอง ความต้องการ และ ความอยาก ของมนุษย์ (สร้างทุกอย่าง ที่อยากสร้าง แม้กระทั่งอาวุธฆ่ากันเอง) แต่คำว่า “สรรสร้าง” คือ การ “เลือก” ที่จะทำหรือสร้าง ในสิ่งที่ “ควรทำ” รวมถึง การทำลาย ในสิ่งที่เป็นโทษภัย ต่อสาธารณะ และ ปกป้อง ในสิ่งที่เป็นคุณค่า ประโยชน์ ต่อส่วนรวม

คิดให้ดีดี ภูกระดึง เป็นของ คนจังหวัดเลย เท่านั้น ใช่หรือไม่ หรือ เป็นของกลุ่มทุน หรือ เป็นของคนที่เห็นแก่ ความสะดวกสบาย เท่านั้น ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ก็ปล่อยให้เป็นไป ตามความต้องการ ของคนกลุ่มนั้น และอย่าเอาภาษี ของคนทั้งประเทศ ไปสร้าง ไปก่อ วัตถุที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวก ทั้งหลายแหล่ รวมทั้ง เป็นค่าบำรุงรักษา ฟื้นฟู ในอนาคตข้างหน้าด้วย ขออภัย ที่พูดเช่นนี้ มันแรงไปหน่อย แต่ถ้ามันแรงพอ ที่จะรักษา อัตลักษณ์ ที่โดดเด่น (เพียงแห่งเดียว ของประเทศไทย) ของภูกระดึงไว้ได้ ก็ยอมละ

ขอตอบคำถาม ไว้ล่วงหน้าตอนนี้เลยว่า ผมยังไม่เคยขึ้นภูกระดึง และผมไม่ใช่คนจังหวัดเลย ผมต้านการสร้างกระเช้าไฟฟ้า ต่อไปจะมีคนถามว่า ถ้าเขาห้ามผมไม่ให้ขึ้นภูได้หรือไม่ หรือ ห้ามใช้บริการกระเช้าไฟฟ้าไปซะเลย ผมก็จะตอบว่า ผมมีสิทธิ์ที่จะขึ้นภูด้วยลำแข้ง และแรงของผมเอง และถ้าผมจะขอใช้บริการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ผมก็มีสิทธิ์เพราะผม “จ่าย” ค่าบริการนั้น ไม่ได้ขึ้นฟรี ถ้าผมจะขึ้นไปนะ แต่ผมจะไม่ทำเช่นนั้น

แหล่งท่องเที่ยว ในประเทศ มีตั้งมากมาย และมันก็ถูกทึ้ง ถูกดึง ถูกลาก ถูกกระชาก เอาความบริสุทธิ์ ไปเสนอ สนอง นักท่องเที่ยว อยู่ทุกวัน สร้างผลกำไรให้แก่ผู้เกี่ยวข้องตั้งมากมาย ก็ทำไปเถุอะ อย่าเอา “ความอยาก” ของตัวเอง ของกลุ่มตัวเอง ไปทำลาย “อัตลักษณ์” ที่โดดเด่นของ ภูกระดึงเลยนะ … ขอร้อง

Fascinated story Date: 13 มีนาคม 2559

อ่านเรื่องดีๆ จาก: เวทีความคิด สาระ + สนุก + สุภาพ + สมานฉันท์

i-good-media-6464